Kategorie podle výkonnosti

(český text převzat z wikipedie)

V případě hodnocení prvků strukturované kabeláže se nejčastěji hovoří o dělení na tzv. kategorie. Těch dnes existuje několik a každá z nich je definována ve standardech. Základní rozdělení prvků strukturované kabeláže je tedy následující:

Kategorie 3 (Cat. 3)

Kategorie 4 (Cat. 4)

Kategorie 5 (Cat. 5)

Kategorie 5e (Cat. 5e) 

Kategorie 6 (Cat. 6) 

Kategorie 6A (Cat. 6A) 

Kategorie 7 (Cat. 7) 

Kategorie 7A (Cat. 7A)