Administrace strukturované kabeláže

Nezbytnou součástí budování a instalace strukturovaného kabelážního systému je dokumentace, značení v systému SKS. Pro správu, dohledání a identifikaci jednotlivých prvků strukturovaného kabelážního systému je nutné podle požadavků norem provádět přesné, pečlivé značení a vedení dokumentace. Správné, srozumitelné a jednoznačné značení, umožní rychle a efektivně spravovat a udržovat systém SKS.

Označeny a popsány musí být tyto prvky:

Pro značení datových zásuvek/portů je vhodné použít jednoduchý systém s přímou identifikací:

Příklady značení datové zásuvky:

205.01 (datová zásuvka 205 – port 1)

205.A.B.C (datová zásuvka 205 – port první, druhý, třetí zleva)

201.02.1 (místnost 201 – datová zásuvka 02 – port 1)

3.06.02.1 (podlaží 3 - místnost 06 - datová zásuvka 02 – port 1)

5.12.2A (podlaží 5 - místnost 12 - datová zásuvka 2 – port první zleva)