Metalické kabely Cat 5e, 6 a 6A

Nejdůležitějším prvkem celého systému je volba vhodného kabelu, který musí splňovat všechny požadavky
jak po stránce funkčnosti, tak svých fyzických parametrů.

Základním požadavkem na celý systém je dostatečná šířka pásma, tzn. maximálně možná použitelná frekvence.

Kategorie  Maximální frekvence Maximální přenosová rychlost 
Cat 5e 100 MHz  1 Gbit/s
Cat 6 250 MHz  1 Gbit/s, omezeně i 10Gbit/s
Cat 6A 500 MHz  Plnohodnotný přenos 10Gbit/s

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v případě návrhu systému s ohledem na budoucí
vysokorychlostní přenosy 10Gbit/s je potřeba použít kategorii 6A.

S ohledem na ochranu před externím rušením, a rovněž vyzařování elektromagnetických emisí
je potřeba dbát na vhodnou konstrukci kabelu po stránce stínění ( U/UTP - nestíněné kabely, F/UTP
nebo S/FTP – stíněné kabely). Stíněné kabely jsou významně lépe chráněny proti elektromagnetickým
vlivům. Jejich instalace je ale náročnější a místo instalace musí splňovat některé další požadavky
pro efektivní implementaci.

Dalším důležitým parametrem je použitý materiál pláště. Pro vnitřní instalace v kancelářských budovách je
doporučené použít kabel LSOH (nebo LSZH-Low Smoke Zero Halogen), tedy kabel s nízkou kouřivostí při
hoření a s nulovým obsahem zdraví nebezpečných halogenů, které by se během hoření mohly uvolňovat.
Levnější variantou pro ostatní instalace je plášť z PVC.

Kabely Zcomax splňují veškeré uvedené požadavky a standardy a jsou dostupné ve všech možných
provedeních, balené v populárních kartonových krabicích po 305m nebo na dřevěných špulkách
s návinem 500m.