Cílem školení je seznámit budoucí projektanty a montážní firmy se základy strukturované kabeláže. Dále jak kabeláž správně naprojektovat - správné dimenzování kabelových rezerv; výběr vhodných kabelů: vnitřní, venkovní, universální; výběr kabelové trasy: do interiéru, do chráničky, do země, atd. Řádnou instalaci je třeba umět ověřit a certifikované instalace změřit dle příslušné normy.

Školení dělíme na metalické a optické rozvody. Zahrnují praktickou část, ve které jsou účastnici seznámeni s instalací komponentů systému Zcomax.

Po úspěšném složení závěrečného testu u certifikačních školení, obdrží účastník oprávnění k certifikaci strukturované kabeláže Zcomax se systémovou zárukou na 25 let

S certifikátem potvrzujícím odbornost účastníka obdržíte technické materiály a vzorky, se kterými se na školení pracuje.