Měření a certifikace kabeláže

Pro ověření, zda jsou splněny požadované parametry instalované strukturované kabeláže, je nutné změřit instalovaná zapojení datových kabelů. Pro základní měření zapojení jednotlivých párů a případně délky tras slouží jednoduché měřicí přístroje. Tento způsob měření umožní odstranit pouze základní chyby v zapojení jednotlivých vodičů. Ve všech ostatních parametrech měření metalické strukturované kabeláže není tento způsob měření relevantní a má nulovou vypovídající hodnotu.

Pro měření parametrů definovaných v normách pro strukturovanou kabeláž je potřeba použít vhodné a k tomuto měření určené certifikační měřicí přístroje. Výstupem tohoto měření je pro instalačního technika a zákazníka měřicí protokol, který obsahuje všechny změřené parametry instalované strukturované kabeláže. Pouze parametry, které vyhovují příslušné normě (třídě/kategorii) instalované metalické datové kabeláže, umožní garantovat parametry dodávané strukturované kabeláže.

Certifikace strukturované kabeláže se provádí pro topologie Permanent Link nebo Channel. V případě certifikace Permanent Link je testována pouze část strukturované kabeláže od patch panelu k zásuvce (nebo mezi dvěmi patchpanely), zatímco topologie Channel zahrnuje kompletní testování linky včetně propojovacích patch kabelů.

Certifikací rozumíme proces, během něhož porovnáváme kvalitu přenosu instalované kabeláže s tím, co je definováno jako norma za použití stanovených metod měření. Certifikace kabelážního systému dokládá nejen kvalitu jednotlivých komponent, ale i odbornost jejich instalace. Typicky bývá podmínkou pro udělení záruky na kabelážní systém. Certifikace vyžaduje, aby všechny měřené segmenty splňovaly limity testu. Proces certifikace kabelové instalace nezahrnuje pouze provádění certifikačních měření, ale též dokumentační činnost a odhalováni a odstraňovaní závad.

Při měření se vychází ze dvou základních topologií:

Permanent link (linka) – spojení od patch panelu k datové zásuvce – tj. to, co je na strukturované kabeláži nejstálejší a nelze jednoduše rozebrat. Maximální povolená vzdálenost je 90 m.

Channel (kanál) – spojení od aktivního prvku v rozvaděči až po síťovou kartu v počítači, včetně propojovacích kabelů. Doporučovaná maximální délka patch kabelu (tj. propojovací šňůry v rozvaděči) je 5 metrů, v případě pracovní oblasti (tj. šňůra pracoviště) je maximální doporučená délka 20 m. Délka kanálu (tj. horizontální kabeláž plus propojovací kabely a kabel pracoviště) by neměla přesahovat 100 m.

Měření metalické kabeláže – parametry:

Wire-Map (mapa zapojení jednotlivých párů vodičů) Slouží ke kontrole správnosti zapojení jednotlivých párů v datové zásuvce a patch panelu. Zároveň je kontrolována průchodnost signálu po celé délce kabelu.

Length (délka kabeláže) Při tomto parametru je potřeba počítat se samotným zkrutem jednotlivých párů vodiče, který délku jednotlivých vodičů prodlužuje. Při pokládce kabeláže není vhodné se orientovat podle odmotaných metrů datového vodiče z balení datového kabelu. Při změřené délce 90 metrů odpovídá tato délka zhruba 85 metru odmotaného datového kabelu.

Attenuation (útlum – ztráta energie signálu při průchodu vedením) Tato ztráta je způsobena odporem, který klade vodič přenášenému signálu a bývá větší pro vyšší frekvence. Útlum udává rozdíl mezi velikostí vstupního signálu a velikostí signálu na konci kabelu. Útlum také roste se zmenšujícím se průměrem vodiče v kabelu.

NEXT (Near End Crosstalk - přeslech signálu na blízkém konci) Tento parametr udává kolik rušivého signálu se dostává z jednoho páru datového kabelu do jiného páru na stejném konci kabelu, kde je umístěn zdroj signálu.

ACR -N (Attenuation to Crosstalk Ratio Near End - odstup přeslechu na blízkém konci) Jedná se o teoretický parametr a dopočítává se z naměřeného přeslechu (NEXT) a útlumu (Attenuation). Pokud se potká úroveň přeslechu a úroveň útlumu dojde ke ztrátě signálu. Ve starších vydáních norem byl tento parametr označován jako ACR.

ACR-N [dB] = NEXT [dB] – Attenuation [dB]

FEXT (Far End Cross Talk - přeslech signálu na vzdáleném konci) - stejný parametr měření jako NEXT s rozdílem, že měření probíhá na rozdílných koncích kabelů

ACR-F (Equal Level Far End Cross Talk - odstup přeslechu na vzdáleném konci) Jedná se o teoretický parametr a dopočítává se z naměřeného přeslechu (FEXT) a útlumu (Attenuation). Ve starších vydáních norem byl tento parametr označován jako ELFEXT.

                                               ACR-F [dB] = FEXT [dB] – Attenuation [dB]

PSACR-F (Power Sum ACR-F). Stejně jako PSNEXT je tento parametr důležitý pro protokoly, které používají pro přenos signálu všechny čtyři páry. PSACR-F vyjadřuje kolik rušivého signálu ve stejném kabelu se dostává ze tří párů do zbývajícího páru. Zdroj signálu a měření přeslechu probíhá na opačných koncích kabelu. Ve starších vydáních norem je PSACR-F označován jako PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far End Cross Talk).

PSNEXT (Power Sum NEXT - výkonový součet při kombinaci všech párů, je měřen signál ze tří párů a přeslech se měří na zbývajícím páru). Jedná se o teoretickou hodnotu, která je počítána z již naměřeného NEXTu. Parametr PSNEXT je důležitý především pro protokoly, které používají k přenosu signálu všechny 4 páry (např. 1000BaseT).

Delay Skew (rozdíl zpoždění – určuje zpoždění signálu mezi nejrychlejším a nejpomalejším párem vedení)

Propagation Delay (zpoždění signálu) Zpoždění signálu z jednoho konce vedení datového kabelu na druhý konec. Propagation Delay slouží i jako základ pro zjištění hodnoty Delay Skew.

Return Loss (zpětný odraz signálu z důvodu rozdílné impedance vedení). Kvůli těmto impedančním nevyváženostem se část energie vrátí zpět k vysílači, což může způsobit rušení přenášeného signálu.

 

Nejčastější příčiny selháni kroucené dvoulinky:

1. Vady montáže – správé zapojení při zachováni párů a počtu krouceni na každém z nich; vždy se snažte co nejvíce zachovat „originální krouceni“ dvoulinky

2. Konektory/keystony, které nesplňuji požadovanou úroveň kvality přenosu

3. Nesprávné nastaveni testeru

4. Výrobní vada nebo mechanické poškozeni instalovaného kabelu

5. Vadné propojovací kabely

6. Nesprávně nastavená hodnota NVP

 

25 let záruka